ZAPOSLITE SE

Shadow production stalno zapošljava mlade i kreativne ljude. Na ovaj način, mladima se pruža šansa da primene stečeno znanje i usavrše se kroz praktičan rad.